Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


Aktualności

 • Wyjaśnienie dotyczące mikropożyczek

  Biorąc pod uwagę cel mikropożyczki, czyli utrzymanie w zatrudnieniu pracowników, mikroprzedsiębiorca, który nie zatrudniał pracowników na dzień 29.02.2020 roku nie może  ubiegać się o pożyczkę. Mikroprzedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku nie zatrudnia pracowników, nie może ubiegać się o pożyczkę. Jeśli na dzień podpisania umowy stan zatrudnienia u mikroprzedsiębiorcy jest niższy niż w  dniu 29.02.2020 roku pożyczkobiorca  nie ma prawa do umorzenia pożyczki. ...

 • Nabór wniosków na niskooprocentowane mikropożyczki

  Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza nabór wniosków o  udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.   Beneficjentami są mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020r. i którzy spełniają warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców , tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki;a)...

 • Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS

  Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? Infografika - Tarcza Antykryzysowa (pdf 1,1mb) Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec,...

 • KOMUNIKAT - PRACODAWCY

  Szanowni Pracodawcy.,  w związku ze szczególną sytuacją w naszym kraju związaną ze stanem epidemii oraz jego przewidywanym oddziaływaniem na rynek pracy w postaci zwolnień pracowników i zwiększenia liczby rejestrujących się w urzędach pracy bezrobotnych nieodzowne jest stałe i szybkie monitorowanie skali zwolnień grupowych. W związku z powyższym  kierujemy prośbę, by informacje o zamiarze zwolnień grupowych zgłaszane były na bieżąco do Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. ...

 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

  Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy? Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


ul. Szosa Rypińska 26
87-400 Golub-Dobrzyń

tel.: (56) 683 52 30-33
fax: (56) 683 52 30

e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.praca.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) - Natalia Konarzewska, adres e-mail iod@golub-dobrzyn.praca.gov.pl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu jest czynny:
od poniedziałku do piątku - w godzinach 7:00 – 15:00

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu przyjmuje interesantów:
od poniedziałku do piątku - w godzinach 8:00 – 14:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę