Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


Nagłówek

Aktualności

Informacja

Uprzejmie informuje, że dnia  25.03.2016 r.  urząd będzie czynny do godz. 13.00  Za utrudnienia przepraszamy   Beata Kremer Z-ca Dyrektor

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

Zgodnie z art. 15 ust. 2h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja PAI, w ramach bloku integracja...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACODAWCY/PRACOWNIKÓW.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACODAWCY/PRACOWNIKÓW.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2016R.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016r.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2016 R. ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja

OPRACOWANIE PLANU SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2016 ROK

OPRACOWANIE PLANU SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2016 ROK

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DO PRACY LUB NA STAŻ

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DO PRACY LUB NA STAŻ

Zapraszamy do składania wniosków w sprawie zorganizowania stażu w ramach

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE ZORGANIZOWANIA STAŻU W RAMACH

Program „100-tysięcy miejsc pracy dla młodych

Program „100-tysięcy miejsc pracy dla młodych

Wyświetlanie 221 - 229 z 229 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę