Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


Aktualności

Kursy dla operatorów maszyn

OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO    bhpekspert WE WŁOCŁAWKU ODDZIAŁ GOLUB-DOBRZYŃ Ul. PTTK 11 (Zarząd Dróg Powiatowych)   W GOLUBIU-DOBRZYNIU Organizuje KURS dla operatorów maszyn:              - koparkoładowarki, - koparki, - ładowarki, - spycharki, - walce drogowe, - nośniki osprzętów (ładowarki teleskopowe), - równiarki, -  inne maszyny  budowlane i drogowe (wszystkie klasy) ...

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie - POWER

  Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim (IV). Projekt realizowany w ramach Działania 1.1  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   Osoby, ubiegające się o przyznanie bonu na zasiedlenie muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:    1. Muszą być poniżej 30 roku życia i mieć określony II profil pomocy  2. Nie mogą...

Zapraszamy do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - POWER

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH   Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020   Osoby planowane do odbycia stażu muszą spełniać  łącznie wszystkie  niżej wymienione warunki:   Muszą być poniżej 30 roku życia i mieć określony II profil pomocy Nie mogą pracować, (tj. muszą być zarejestrowane jako bezrobotne) Nie mogą kształcić się (tj. nie mogą uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) albo...

Zapraszamy do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - RPO

  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia dla których określono II profil pomocy, należących dodatkowo do co najmniej jednej z poniższych grup:   Osoby powyżej 50 roku życia Kobiety Osoby z niepełnosprawnościami Osoby...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
  Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


ul. Szosa Rypińska 26
87-400 Golub-Dobrzyń

tel.: (56) 683 52 30-33
fax: (56) 683 52 30

e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.praca.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) - Natalia Konarzewska, adres e-mail iod@golub-dobrzyn.praca.gov.pl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu jest czynny:
od poniedziałku do piątku - w godzinach 7:00 – 15:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę