Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


Aktualności

BIZNES NA OBCASACH

IZBA PRZEMYSŁOWO – HANLOWA W TORUNIU w dniu 20.06.2017r. OGŁASZA NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU „BIZNES NA OBCASACH" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020   Kto może brać udział w projekcie ? Osoby spełniające łącznie wszystkie poniższe warunki: 1. Kobiety powyżej 29 roku życia (rozumiane jako osoby, które ukończyły...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY STYPENDIUM Z FUNDUSZU PRACY W 2016 I 2017 ROKU Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika...

PILOTAŻOWY PROGRAM „PRACA – INTEGRACJA”

PILOTAŻOWY PROGRAM „PRACA – INTEGRACJA" zatwierdzony uchwałą nr 13/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r. Celem PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA" jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Cel programu będzie realizowany poprzez udzielenie dofinansowania organizacji pozarządowej (Oferentowi NGO)  na zrekrutowanie, zatrudnienie u wskazanego pracodawcy oraz wsparcie w trakcie...

Nabór na przyznanie środków finansowych - przedsiębiorstwa społeczne

OWES TŁOK rozpoczął trzeci nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – czyli m.in. w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych osób fizycznych i prawnych, spółkach non profit. Na utworzenie miejsc pracy można uzyskać 24 tys./osobę, a w przypadku nowopowstających przedsiębiorstw społecznych - również wsparcie pomostowe (1825 zł miesięcznie na os. przez okres pierwszych 6 miesięcy, 1700 zł przez kolejne 6 miesięcy).  Wnioski można składać do 30 czerwca...

Wyświetlanie 1 - 5 z 94 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę