Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


Aktualności

PILOTAŻOWY PROGRAM „PRACA – INTEGRACJA”

PILOTAŻOWY PROGRAM „PRACA – INTEGRACJA" zatwierdzony uchwałą nr 13/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r. Celem PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA" jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Cel programu będzie realizowany poprzez udzielenie dofinansowania organizacji pozarządowej (Oferentowi NGO)  na zrekrutowanie, zatrudnienie u wskazanego pracodawcy oraz wsparcie w trakcie...

Nabór na przyznanie środków finansowych - przedsiębiorstwa społeczne

OWES TŁOK rozpoczął trzeci nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – czyli m.in. w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych osób fizycznych i prawnych, spółkach non profit. Na utworzenie miejsc pracy można uzyskać 24 tys./osobę, a w przypadku nowopowstających przedsiębiorstw społecznych - również wsparcie pomostowe (1825 zł miesięcznie na os. przez okres pierwszych 6 miesięcy, 1700 zł przez kolejne 6 miesięcy).  Wnioski można składać do 30 czerwca...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy w ramach Programu Regionalnego z rezerwy Ministra ogłasza nabór wniosków o dofinasowanie podjęcia działalności gospodarczej Uprzejmie informuję, że w okresie: od   15.05.2017r. od godz. 7.00 do wyczerpania limitu środków osoby bezrobotne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.     Nabór...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim(III)”

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim(III)" Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Uprzejmie informuję, że w okresie: od 15.05.2017r. od godz. 7.00 do wyczerpania limitu środków osoby bezrobotne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Nabór wniosków zgodnie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
 

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


ul. Szosa Rypińska 26
87-400 Golub-Dobrzyń

tel.: (56) 683 52 30-33
fax: (56) 683 52 30

e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.praca.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) - Natalia Konarzewska, adres e-mail iod@golub-dobrzyn.praca.gov.pl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu jest czynny:

od poniedziałku do piątku - w godzinach 7:00 – 15:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę