Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


Aktualności

OPRACOWANIE PLANU SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2017 ROK

Uprzejmie informuję o przystąpieniu przez nasz Urząd do opracowania planu szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych na 2017 rok   Zgodnie z §66 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.05.2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r., poz.667)wykaz zawodów i specjalności - z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy - sporządza się z wykorzystaniem m.in....

UWAGA PRACODAWCY! KFS 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że można składać ankietę badającą zapotrzebowanie na środki finansowe z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. według następujących priorytetów Rady Rynku Pracy: Priorytet I - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (tzn. nie mają matury), Priorytet II - wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia, Priorytet III - wsparcie kształcenia ustawicznego osób...

Program „100-tysięcy miejsc pracy dla młodych”

Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne  skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia. Warunki, które musi spełniać osoba bezrobotna: ·       wiek do 30 roku życia, ·       ustalony II profil pomocy, Wniosek o refundację może złożyć: ·       przedsiębiorca, ...

Wyświetlanie 156 - 160 z 220 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę