Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


Aktualności

Zaproszenie na targi pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  w Toruniu Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Golubiu-Dobrzyniu   ZAPRASZAJĄ na Wiosenne Targi Pracy i Edukacji „NA DOBRY POCZĄTEK"   Targi odbędą się 10 kwietnia 2018 roku w godz. 10.00 – 13.00             w hali gimnastycznej   Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu  przy ul....

Informacja o punkcie kasowym Banku Spółdzielczego

Powiatowy Urząd Pracy uprzejmie informuję, że z dniem 1 marca 2018 roku wypłaty świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu odbywać się będą w Punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim O/Zbójno w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia 25 , 87-400 Golub-Dobrzyń. Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Koppa 1A (przy budynku Urzędu Skarbowego w Golubi-Dobrzyniu) zostaje zamknięty.   ...

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu  ogłasza nabór wniosków   o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .     UWAGA!!!! O przyznanie środków KFS w roku 2018 będą mogli ubiegać się wyłącznie Pracodawcy, którzy spełniają jeden z poniższych priorytetów wydatkowania środków KFS przyjętych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wsparcie kształcenia ustawicznego w...

Przypominamy o możliwości składania wniosków w sprawie zorganizowania stażu

Przypominamy o możliwości składania wniosków w sprawie zorganizowania stażu   Uprzejmie prosimy o składanie wniosków w sprawie zorganizowania stażu co najmniej 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia stażu.   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Osoby planowane do odbycia stażu muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:   Muszą być poniżej 30 roku życia i mieć określony II profil pomocy Nie mogą pracować, (tj. muszą być zarejestrowane jako bezrobotne) ...

Bon na zasiedlenie

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim (III) .   Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   Osoby, ubiegające się o przyznanie bonu na zasiedlenie muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:   Muszą być poniżej 30 roku życia i mieć określony II profil pomocy Nie mogą pracować, (tj. muszą być...

Wyświetlanie 6 - 10 z 176 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę