Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


Zawartość stron

Załączniki
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemca
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy
Przedłużenie zezwolenia typ S na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik nr 14
Przedłużenie ZEZWOLENIA typ S na prace sezonowa cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej
Wniosek o wydanie przWniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP Załącznik nr 11
Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik nr 3 (1)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium
Zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej Załącznik nr 4
Zezwolenie typ S na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik nr 8
Zezwolenie typ S na prace sezonowa cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskie
Klauzula informacyjna do druków dla pracodawców
Nr rachunku dot. wpłat za zatrudnienie cudzoziemców
Oświadczenia - 4. Oświadczenie art. 88j ust. 2b

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę